fbpx

Революцията на Регенеративното Земеделие е проект финансиран от EIT Food и изпълняван в България от АБНТ. Проектът представлява поредица от дейности, чиято обща цел е да помогне на фермерите и предприятията за хранително-вкусовата промишленост да възприемат повече регенеративни земеделски практики и да повишат обществената осведоменост относно важните ползи за здравето, околната среда и икономиката от консумацията на регенеративно произведена храна.

 

 

EIT Food е специализираният отдел по въпросите за храната на Европейския Институт за Иновации и Технологии (European Institute of Innovation & Technology – EIT). Европейският Съюз е съосновател на EIT Food. Подкрепени от ЕС, EIT Food ръководи най-голямата и най-динамична общност за иновации в храните в света.

 

Регенеративното земеделие предлага една от най-големите възможности да помогне на Европа да подобри здравето на хората и климата, заедно с финансовото благосъстояние на земеделци и фермери.

Участието в проекта от земеделци е безвъзмездно и спонсорирано от EIT Food. Ще се проведе процес по селекция и подбор сред подадените заявки за участие.

 

 • Проектът ще се провежда в България през 2022, 2023 и 2024 година;
 • Във всяка от годините ще се селектират за участие мотивирани земеделци, които имат намерение да трансформират стопанствата си по методологията на Регенеративното Земеделие;
 • Ще се проведе практически курс, ръководен от земеделци и агрономи относно методологията на Регенеративното Земеделие;
 • По време на курса ще се селектират най-мотивираните и решителни земеделци, на които ще се обърне индивидуално внимание. Ще се изготвят индивидуални 3 годишни планове за трансформация на техните стопанства по методологията на Регенеративното Земеделие. Ще се вземат почвени проби в началото и края на всяка година. Ще се осигури индивидуална подкрепа и консултиране от регенеративни агрономи и земеделци от България и чужбина през този тригодишен период. 

 

 

Повече информация и условия за регистрация за участие в проекта през 2024 година, може да видите тук: https://abnt.bg/obuchenie-regenerativno-zemedelie/

 

В съветническата програма по проекта “Революцията на Регенеративното земеделие”

за 2023 година отново имаме 6-тима от най-мотивираните, прогресивни и съзнателни български фермери, които правят смели стъпки в посока регенеративно земеделие.

Петя Захариева и съпругът ѝ Цветан Захариев, които отглеждат пасищно говеда ред ангъс и лимозин върху 3000 дка собствени пасища в китния възрожденски град Панагюрище. Стопаните участваха в обучението тази година, търсейки информация и начини как да спрат деградацията върху земята си, да подобрят плодородието на земята и продуктивността на стопанството. Останаха силно впечатлени от методите за регенеративно пасене и са решени да внедрят методите в стопанството си.

Обратна връзка Революцията на Регенеративното Земеделие 2023

Красимир Димитров – е стопанин на 8 000 дка земя – зърнопроизводство и месодайни говеда в Руен. Внедрява постепенно но – тил и консервационни практики и е решен да върви напред с възстановяването на почвата и намаляването на агрохимикалите.

Желязко Филипов – 26000 дка зърнопроизводство и 800 крави млечно направление в Асеновградско. Желязко се е заел да изследва най – добрите начини да внедри но-тил и регенеративно земеделие в цялото стопанството.

Преслав Иванов и Ивайло Маринов – двамата колеги управляват стопанство 26 000 дка зърнопроизводство и животновъдство. Внедряват методично и безкомпромисно но -тил в стопанството и не спират да се информират и развиват – Посетиха за втора година изданието на Обучението и продължаваме с тях в индивидуалната съветническа програма.

Николай Чернокожев – 1600 дка зърнопроизводство и животновъдство. 18 годишният стопанин и цялото семейство Чернокожеви внедряват но-тил и методите за регенеративно земеделие в тяхното стопанство в Троянско.

Кирил Денев – 2000 дка зърнопроизводство в района на Каварна. Кирил е въвел в цялото си стопанство но-тил вече няколко години и върви напред с целите да подобри практиката си с покривни култури и намаляване на торове и агрохимикали.

Каква е ВИЗИЯТА и какви са ЦЕЛИТЕ на фермерите от съветническата програма Революцията на Регенеративното Земеделие през 2023-2025 г.

 

Всяка година освен в груповите обучения и събития,  6 фермера участват и в индивидуална съветническа програма.

 

В началото на 3 годишният период от съветническата програма се замерват основни химични, физични и биологични свойства на почвата в стопанства на фермерите, за да се постави отправната точка. Освен отправната точка, фермерите създават 3 Годишен Холистичен План за развитие на техните стопанства, което представлява пътя, по който са поели и първата спирка от приключението им към устойчиво земеделие.

 

В тази публикация искаме да ви покажем част от мисленето и света на тези професионални земеделци, които управляват стопанства от десетки хиляди декари и са решили да преминат към регенеративно земеделие.

 

 


Визия и Причини тези земеделци да променят мисленето и плановете си:
 

 

 • „Конвенционалното земеделие използва много енергия и капитали. В бъдеще ще става все по-скъпо. Това ни кара рано или късно да се променим. Ние избираме това да бъде рано.“

 

 • „Ерозията и деградирането на почвата, ще достигат до преломни мащаби. Трябва да се погрижим за всичко това и да го предотвратим. Трябва да погледнем напред и да се стремим към по-чисти продукция и по-чиста природа.“

 

 • „Няма начин да не може да е по – лесно“ – с тази мисъл управителя на фермата се старае да внедрява нови технологии и да улеснява живота и работата си в стопанството.“

 

 • „С годините забелязваме промяната на климата и как той влияе върху природата и нейните ресурси: вода, паша, коситба. Вярваме, че науката съчетана с добрите практики може да ни помогне да повлияем по някакъв положителен начин: да запазим/възстановим деградиралите пасищни територии. Вярваме, че биологичното производство, към което се насочихме е правилният път. Но не спираме да се интересуваме и опитваме да черпим от опита на другите. Виждаме че No Till е практика, която има как да се приложи и в животновъдството, така че да подобри пасищата.“

 

 • „Ротационната паша не мисия невъзможна, а реално може да се осъществява много по-лесно, отколкото много фермери си мислят. Цел ни е максимално да автоматизираме грижата за животните, включително и ротацията на пашата. Интересуваме се от новите технологии и начини за прилагането им в нашата ферма.“

 

 • „Трябва да се променим и да правим регенеративно земеделие, защото природата така го прави, така работи. Трябва само малко да й помагаме. Трябва и колегите повече да си помагаме. Обичам да помагам на колеги, с каквото мога, това помага и на мен.“

 

 • „Това е семеен бизнес създаден от баща ми, който аз искам да разширявам, модернизирам и предам на тримата ми синове. Аз обичам работата си и това да бъда фермер и да мога да произвеждам качествена храна за мен е чест и удоволствие.“

 

 • „Моята цел е повишаване плодородието и влагозадържането в почвите. Тръгнал съм по този път, заради лошите климатични условия и по-ниските разходи. Мотото ми е: По-добър агроном от майката природа няма!“

 

 • „Аз съм една малка, но съществена частица от кръговрата на природата. Моята цел е да запазя този кръговрат, да го съхраня без да го нарушавам, за да функционираме заедно.“

 

 

 

 

Визия и Планове за стопанството и бизнеса

 • „Бихме искали стопанството да се развие към по-чисти практики от гледна точка на пестицидите. Планираме по-голямо разнообразие на културите, по-качествено изхранване на животните, а от там и по-качествени крайни продукти за консумация. Планираме да намалим цялостните разходи за земеделие и да инвестираме в изграждане на по-специализиран екип.“

 

 • „Търсим култури и методи, които да ни носят целогодишно разнообразно изхранване на животните. Както и да успеем да го съчетаем с успешните практики за Ноу тил.“

 

 • „Ще увелича печалбата като намаля разходите за торове, фунгициди, гориво и техника. Като използвам по-малко торове, фунгициди и не разрушавам почвата няколко пъти в годината с оран, ще мога да инвестирам част от спестените пари в сеене на покривни култури, които ще балансират естественото плодородието в почвата, така че да продължа да постигам средни за региона ми добиви. Почвата е актив, когато гледаме средносрочно и дългосрочно на подобряването на този актив, ще се увеличава плодородието и ще намаляват разходите за борба с вредители и болести.“

 

 • „Планирам успешно интегриране на технологията в моето стопанство, което да доведе до стабилизиране на приходите на стопанството и устойчивост към различните атмосферните условия.“

 

 • „Искам успешно да внедря комбинирани посеви от 2 и повече култури. Подобряването на здравето на почвата ще доведе и до подобряване на биоразнообразието.

 

 • „Искам да се запознавам с нови хора и иновативни колеги и по този начин да обменяме опит взаимно, тъй като можем да сме си от голяма полза. Искам да произвеждам здрава и питателна храна. Искам да произвеждам здрави продукти от здрава почва и здрава природа.“

 

 • „Стараем се да се интересуваме и внедряваме, доколкото е възможно, нови идеи и иновации, с което да сме в крак с времето, да улавяме въглерод и да го задържаме в почвата, което е добре и за почвата и за атмосферата и да даваме добавена стойност.“

 

 • „Биоразнообразието е ключово. Планирам да започна да отглеждам месодайни пасищни говеда, да поставя стойки за гнезда за щъркели и стойки/постове за грабливи птици, да сея смески от покривни култури между редовете на основните култури.“

 

 

 • „Ще диверсифицирам бизнеса като развия животновъдство за млечни и местни продукти. Растениевъдството в моето стопанство ще произвежда храна за животните, като по този начин ще съм сигурен в произхода на храната от началото до края. Искам да произвеждам чиста и здравословна храна, за колкото може повече хора.“

 

 • „Добивите ни са средни до ниски за района с методите на конвенционалното земеделие. Предстоят ни инвестиции за внедряване и развитие технологията Ноу Тил. Но чрез него се надяваме да постигнем по-добри финансови резултати. Целим подобряване на почвата, увеличаване на добивите, подобряване хранителната стойност на продукцията, намаляване на разходите и съответно увеличаване на печалбата.“

 

 • „Планувам да развия директни продажби – от моето стопанство до масата на крайния клиент. Планирам да инвестирам в машини, които щадят почвата, в складове и инсталации за преработка на суровините в крайни продукти.“

 

 • „Изградената досегашна структура е добре смазана машина. Колегите земеделски стопани, също подпомагат дейността ни и тези партньорства са много важни за нас. Те се съобразяват с технологията която се опитваме да приложим, защото знаят, че също биха имали дивиденти от успеха ни.“

 

 • „Фермата ще продължи да бъде семейна, като при възможност, бихме се коалирали с други фермери за бъдещо участие на форуми или събори. Всичко зависи от старта на предлагане на готова продукция директно към клиента.“

 

 • „Прокламирането на по-чиста и устойчиво отглеждана продукция е един от способите, които подкрепяме и смятаме, че хората трябва да знаят за това.“

 

 • „Планирам да продължа положителната история и да увелича печалбата, като инвестирам в директен маркетинг и реклама, участия на изложения и фермерски пазари и събори.“

 

 • „Преминаване от продажба на суровини на едро към продажба на дребно на готова продукция към крайни клиенти. За целта ще инвестираме в дигитален маркетинг, присъствие в социалните мрежи, уебсайт.“

 

 

 

Визия и Планове за положително влияние
върху Екосистемата и Общността

 • „Изконната ни цел е натрупването на хумус! Неминуемо ще се стараем да повишим и биоразнообразието, в това число полезни насекоми, животни, гъби и тн.“

 

 • „Частично възстановяване на биоразнообразието с миксове от покривни култури.“

 

 • „Ще спра с оранта, ще намаля до минимум почвените обработки, ще сея миксове от покривни култури при всяка възможност, ще оставям растителните остатъци като слама и др. на полето, за да осигуря покритие на почвата – всичко това ще допринесе за подобряване на цялостната екосистема в моето стопанство: по-добра инфилтрация и задържане на вода, повече секвестиран и складиран в почвата въглерод“.

 

 • „С миксове от покривни култури ще повлияя положително на биоразнообразието, почвата и екосистемата. Имам мечта да възобновя и разпространявам стари български сортове.“

 

 • „Определено колегите около нас се вълнува от технологията която сме започнали и предизвикателствата които решаваме. Преценяват дали има приложение , някоя от практиките които прилагаме в техният бизнес. Инвестицията в консервационното земеделие ще допринесе за изграждане на по-устойчиви модели в животновъдството н , а от там и по-добрата ни реализация. Изграждане на нови работни места е неминуема част от развитието.“

 

 • „Ще допринеса за моята общност като произвеждам качествени и здравословни млечни (мляко, сирене и кисело мляко) и месни продукти (луканки, салами, саздърма и суджук). Ще организирам посещения на деца във фермата, за да се пробуди техния интерес към животните и фермерството. Ще създам еко пътеки, по които може да се обходи и разгледа моето стопанство.“

 

 • „Нашата ферма е единствена по рода си в района. Ето защо обмисляме да започнем да предлагаме и краен фермерски продукт. Така хората в района ще могат да се докоснат до екологично чисти и вкусни продукти.“

 

 • „Искам да запаля младите в селата и да им давам възможност за работа и развитие. Планирам да отделям процент от печалбата на фермата за засаждане на дървета.“

 

 

 

ЦЕЛИ за внедряване на регенеративни практики

 

 • „Ще се стараем максимално да спазваме принципите на регенеративното земеделие , защото всеки един допринася за успеха на начинанието ни.
 1. Минимално почвено обезпокояване – Но Тил
 2. Винаги покрита почва
 3. Биоразнообразие: покривни култури и сеитбооборот
 4. Минимизиране на използването на химични добавки (пестициди, хербициди и синтетични торове)
 5. Интегриране на животни
 6. Контекст: План за прилагане на регенеративни земеделски практики във вашето стопанство спрямо наличните ограничения и възможности.

Всеки един има пряка корелация с другите, а едновременно с това и с успеха ни. Имаме възможността на част от стопанството да прилагаме всички тях!“

 • „Фокус върху Биоразнообразие: покривни култури и сеитбооборот, защото така ще мога да излекувам почвата в моето стопанство, което ще ми даде възможност да приложа цялостната система на регенеративното земеделие.“

 • „Смяната на модела от конвенционално към регенеративно земеделие ни мотивира да опитваме да прилагаме всички принципи, защото прилагането само на един или два принципа не е достатъчно, за да се отървем от лошите навици.“

 • „Поради спецификата на стопанството, ние вече прилагаме всеки един от принципите на регенеративното земеделие. Търсим „know how“, за да ги прилагаме по-успешно, за да оптимизираме състоянието на пасищата.“

СТАНИ ФЕРМЕР… отново !

 … е мото в Революцията на Регенеративното Земеделие, което акцентира нуждата от промяна в мисленето на фермерите. Системата на модерното индустриално земеделие е превърнала фермерите в идеалния клиент, зависим от външни добавки, без които вече не може да произвежда. Методология на земеделие, която е изтощила и деградирала земеделските площи, където се практикува. Начин на мислене, който възприема почвата като пасив, като мерна единица площ, място за разполагане на растенията. 

Почвата е актив и ако я възприемаме като такъв е естествено да мислим за защитата й от деградация, възстановяването (регенерирането) и изграждането на органична материя, хумус, богата биологична активност, задържането на влагата или по друг начин казано – връщането на естественото плодородие.

Стани фермер отново е фраза, която те провокира да се замислиш… Има ли наистина друг начин да правя едромащабно земеделие с по-малко разходи, да подобрявам почвата си, да съм по-малко зависим от добавки и пестициди, да съм по-добър и печеливш предприемач?  Има ли начин да правя устойчиво земеделие, подходящо и за периоди на суша, така че да оставя почвите, за които отговарям, по-добри за моите деца и внуци? Има ли начин да правя земеделие, така че да съм спокоен, че произвеждам храна, богата на микроелементи, витамини и минерали, храна, която дава здраве?

Ако усещате, че призванието ви е да правите регенеративно земеделие, да бъдете сред иновативните земеделци, които ще променят света, то заявете участие в Революцията на Регенеративното Земеделие.

Участието в проект не е безвъзмездно, за него трябва да платите не с пари, но с вашето желание за промяна, сериозно отношение и дела, защото в крайна сметка… дела трябват.

СТАНИ ФЕРМЕР… отново !

Запиши се за участие в проекта през 2024 г.

на pochva@abnt.bg и ние ще се свържем с теб!

ОЩЕ ОТ НАС

ОБУЧЕНИЕ: Регенеративно Земеделие – Увеличи Мащаба!

ОБУЧЕНИЕ: Регенеративно Земеделие – Увеличи Мащаба!

21 и 22 Март 2024 ПЛОВДИВ Хотел Йегерхов, ж.к. „Тракия“, ул. „Съединение“ N2 2 дни | 1 ден и половина обучение в зала + половин полеви ден✅ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИ (ограичение до 35 места) ✅ Регистрирате се като попълните въпросника тук:  НАСТАНЯВАНЕ Хотел Йегерхов,...

Интервюта от конференцията: Устойчиво Земеделие и Успешен Земеделски Бизнес

Интервюта от конференцията: Устойчиво Земеделие и Успешен Земеделски Бизнес

КОНФЕРЕНЦИЯ: Устойчиво Земеделие и Успешен Земеделски Бизнес Справяне с бъдещите условия, които никой не може предскаже. Земеделкса конференция, организирана от АБНТ – Асоциацията на Българските Но Тилъри, по проект „Революцията на Регенеративното Земеделие“...

Устойчиво Земеделие и Успешен Земеделски Бизнес

Устойчиво Земеделие и Успешен Земеделски Бизнес

Справяне с бъдещите условия, които никой не може предскажеЗемеделкса конференция, организирана от АБНТ - Асоциацията на Българските Но Тилъри, по проект „Революцията на Регенеративното Земеделие“ финансиран от EIT Food.КОГА ? 27-ми Октомври | Хотел SPS | Пловдив 4023,...

Свържете се с нас, ако това е и вашата кауза.

Независимо с какво се занимавате, почвата и питателната храна са право и отговорност на всички.