fbpx

Вече е факт, въглеродното земеделие участва на доброволния пазар за търговия на въглеродни кредити / сертификати. Появиха се десетки фирми, които ухажват земеделците и поредното нещо, което да им продават. В случая фирмите продават „пари“ под формата на въглеродни сертификати на земеделците, които практикуват въглеродно земеделие. Но за съжаление повечето от тях се стремят да запазят незаслужено голямо парче от баницата, докато целия риск е за земеделеца.

В тази статия ще разберете за какво да внимавате и как да вземете най-доброто решение за своето стопанство, без скрити рискове.

Какво е въглеродно земеделие?

Най-просто казано, това е Но Тил земеделието като част от системата на Консервационното и Регенеративното Земеделие. Почвата е един от големите естествени резервоари на въглерод, където той е незаменим и нужен както за растенията, така и за микроорганизмите в почвата.

Въглеродните захари са един от двата основни продукти (другия е кислород) на фотосинтезата, а чрез корените растението „инжектира“ част от въглеродните захари (жаргонно – течен въглерод) чрез корените в почвата, защото го използва като валута – привлича и храни микроорганизмите, които от своя страна освобождават хранителни вещества и ги предоставят на растенията.

При оран и други почвени обработки обаче, въглерода напуска почвата и се отделя в атмосферата.

Затова Но Тил земеделието в комбинация с други практики от консервационното и регенеративното земеделие може да инжектира и задържи определено количество въглерод в почвите всяка година – както е в природата.

 

 

Какво са въглеродните сертификати, защо те имат цена и кой иска да ги купи?

1 въглероден сертификат = 1 тон въглерод, секвестиран на 1 хектар площ за 1 година.

Кой има нужда от тях, че да ги купува? Замърсяването на атмосферата с въглероден диоксид вече си има цена. Редица големи компании, които с дейността си замърсяват въздуха с въглероден диоксид имат интерес да си купят въглеродни сертификати, за да докажат на властите и на обществото, че са неутрални и са спонсорирали някой друг, който пък е успял да изсмука, вкара и задържи въглерода в почвата – това сте вие, Но Тил земеделците.

 

Цените на въглеродните сертификати варират от 20 EUR до 35 EUR / 1 сертификат = 1 тон въглерод на 1 хектар за 1 година. Цената зависи от репутацията на фирмата посредник, която администрира и е гарант в процеса по сертифициране – доказване, че земеделеца всъщност наистина е вкарал и задържал определени количества въглерод в почвата. Затова трябва да търсите фирма с добро реноме и висока цена на сертификатите, които могат да ви издадат.

 

В зависимост от стопанството и практиките, които стопанина извършва, на 1 хектар площ могат да се складират от 1 до 5 тона въглерод за 1 година (от 1 до 5 сертификата).

 

Както обаче вие земеделците много добре знаете, освен продажната цена е важна и чистата печалба за вас.

Земеделецът не взима 100% от цената на въглеродния сертификат, в следващите редове поясняваме за какво да внимавате и как да изберете опцията с най-малък риск и най-добра чиста печалба за вас. АБНТ договори най-добрите условия за своите членове с АгроВар, българска компания, която работи със най-реномираната световна организация за въглеродни сертификати в земеделието – VERRA. Свържете се с нас за повече информация.

 

ВАЖНО: Фирмата посредник, която стои между земеделеца и купувача на въглеродни сертификати, сама определя цената на услугата си, дали има или не комисионна при продажбата на сертификатите и другите разходи за земеделците. Тази информация в повечето случаи остава скрита за вас, освен ако не прочетете внимателно договорите и сами не се запознаете.

Така каква печалба остава за земеделеца?

 • От 10% (договорено от АБНТ за членовете на асоциацията) до 30%, в зависимост от условията на фирмата отиват за БУФЕР или казано по друг начин във фонд за застраховка, което покрива рисковете от това да си промените мнението и да решите отново да изорете нивата, след като сте продали въглеродните сертификати или ако загубите дадени полета и новия арендатор реши да ги изоре.
 • От 15% (специални условия договорени то АБНТ за членовете на асоциацията, което е най-доброто на пазара) до 40% е цената на услугата по сертифициране на вашето стопанство и продажбата на въглеродните сертификати, така че да си получите парите.
 • Възможно е да дължите месечни такси под предтекст за абонамент за софтуер. Някои компании гледат да спечелят и по този начин, но компаниите с добро реноме не налагат такива такси.
 • Чистата печалба за земеделеца варира от 40% до 75%.
  75% чиста печалба за земеделеца е възможна само при условията договорени от АБНТ за членовете на асоциацията.

 

Така при най-висока цена на 1 сертификат = 35 EUR (цена само при реномирани компании, които се ползват с доверие), чистата печалба за земеделеца варира между 40% = 14 EUR  / до 75% = 26.25 EUR  (при условията договорени от АБНТ с АгроВар / VERRA)

И още нещо много важно – методологията, по която компаниите посредници смятат колко точно въглерод сте складирали в почвата.

Ако вече сте Но Тилър с няколко години опит, то ще бъдете с по-нисък коефициент, поради методологиите на някои известни компании, които отчитат това за негатив.

Може би се питате защо? Простият отговор е че методологията за оценка на складирания въглерод на компанията не включва регулярно реално измерване на място, а представлява алгоритъм, който смята на база на въведена информация за земеделските практики и сателитни снимки. Така Но Тилърите с повече стаж се възприемат с по-нисък потенциал да могат да складират още повече въглерод в бъдеще, един вид се възприема, че вече са понапълнили склада (почвата) с въглерод, което е доста ограничено и грешно схващане.

Тези компании получават повече финансиране, ако привличат и мотивират земеделците тепърва да преминават към Но Тил.  Това често ви го спестят, защото им пречи да ви продадат услугите си. Така ако сте Но Тилър с няколко години опит ще получите значително по-малко въглеродни сертификати в сравнение с ваш колега, който до вчера е орал.

Методологията на VERRA, по която работи нашия партньор АгроВар, не включва подобни лимити и ощетяване. Освен оценка на земеделските практики се взима предвид и реалното измерване на въглерода. Също така се отчитат индивидуалните усилия и земеделските практики като покривни култури и други на всеки земеделец. Така не всички са равни и всеки получава справедливо отсъдено количество складиран въглерод в своето стопанство спрямо усилията, които земеделеца полага и реалното измерване. И най-важното, няма дискриминация за опитните Но Тилъри.

 

 

ВАЖНО: Неустойки при преждевременно прекратяване на договора

 

Въпреки, че част от цената на въглеродния сертификат ( между 10% и 30% в различните компании посредници) отива за БУФЕР или с други думи за застраховка срещу неизпълнение на договора, поради причини пряко независещи от земеделеца…

 

… То при някои известни вече на българския пазар компании има сериозни финансови неустойки при преждевременно прекратяване на договора и задължения за връщане на сертификатите или тяхната стойност в пари за до три години назад!

 

Какво може да видим от условията в договора на Agreena:

Според точка 23.3 (23.3.1 и 23.3.2) от „правила и условия”, Прекратяване преди изтичане на Срока на кредитиране води до следните : 

 1. Прекратява участието ви в програмата Agreenacarbon с незабавен ефект; 
 2. Всички Сертификати във вашия акаунт в Платформата се анулират незабавно;
 3. Последиците, посочени в клауза 22, ако този Договор бъде прекратен от Agreena поради нарушение от ваша страна;
 4. От вас се изисква или (i) да замените анулираните Сертификати с други сертификати с подобни характеристики от други проекти на Agreenacarbon (собствени или от трета страна), или (ii) да компенсирате на Agreena стойността на анулираните Сертификати (издадени до тридесет и шест (36) месеца преди прекратяване), определена на действителната продажна цена за анулираните сертификати, алтернативно (по усмотрение на Agreena) на средната продажна цена за подобни сертификати през Платформата; и
 5. По разумна преценка на Agreena можете да бъдете ограничени от кандидатстване за нови договори.

В условията на АгроВар не са заложени допълнителни неустойки за неизпълнение на договора. Все пак именно заради тази хипотези част от цената на всеки сертификат отива в БУФЕРЕН ФОНД като застраховка и ние смятаме, че не е нужно земеделците да биват наказвани допълнително и дори да се стига до случаи, в които те да приключат с повече разходи, отколкото приходи.

 

Този анализ няма за цел да дискредитира една или друга компания.

Всяка компания има правото да определя условията и принципите на своето предложение, както прецени за добре. Този анализ има за цел да обясни на разбираем език условията на предложенията на различните компании, които предлагат услугите по сертифициране и пласиране на въглеродни сертификати, така че земеделците да могат да вземат информирано решение.

За Членовете на АБНТ – свържете се с нас, за да организираме посещение на вашето стопанство с партньорите ни от АгроВар и да стартираме процеса по Въглеродното Сертифициране.

За земеделци, които още не са членове на АБНТ – напълно свободни сте да се обърнете към АгроВар и да започнете процеса по Въглеродно Сертифициране.

 

Все пак членството в АБНТ освен 5% по-висока печалба от Въглероден Сертификат ви носи и редица други ползи: 

 1. Наука в полза на Земеделеца, за повече устойчивост и по-малко зависимост
 1. Подкрепа за постоянно подобряване на производството в стопанствата на нашите членове
 1. Развитие и популяризиране на практиките за земеделие, които опазват Почвите, Климата и Биологичното разнообразие
 1. Обучения за екипиране на Земеделците с необходимите знания и тяхното постоянно развиване за успешното прилагане на Регенеративното Земеделие
 1. Създаване на нов Директен Пазар и търсене за продукцията на Регенеративните Земеделци и защита на социално икономическите им интереси
 1. Поддържане на Професионалния Стандарт и защита от неправомерно и заблуждаващо използване на терминологията относно Регенеративното Земеделие

Още публикации от нас

 

ОБУЧЕНИЕ: Регенеративно Земеделие – Увеличи Мащаба!

ОБУЧЕНИЕ: Регенеративно Земеделие – Увеличи Мащаба!

21 и 22 Март 2024 ПЛОВДИВ Хотел Йегерхов, ж.к. „Тракия“, ул. „Съединение“ N2 2 дни | 1 ден и половина обучение в зала + половин полеви ден✅ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИ (ограичение до 35 места) ✅ Регистрирате се като попълните въпросника тук:  НАСТАНЯВАНЕ Хотел Йегерхов,...

Интервюта от конференцията: Устойчиво Земеделие и Успешен Земеделски Бизнес

Интервюта от конференцията: Устойчиво Земеделие и Успешен Земеделски Бизнес

КОНФЕРЕНЦИЯ: Устойчиво Земеделие и Успешен Земеделски Бизнес Справяне с бъдещите условия, които никой не може предскаже. Земеделкса конференция, организирана от АБНТ – Асоциацията на Българските Но Тилъри, по проект „Революцията на Регенеративното Земеделие“...

Устойчиво Земеделие и Успешен Земеделски Бизнес

Устойчиво Земеделие и Успешен Земеделски Бизнес

Справяне с бъдещите условия, които никой не може предскажеЗемеделкса конференция, организирана от АБНТ - Асоциацията на Българските Но Тилъри, по проект „Революцията на Регенеративното Земеделие“ финансиран от EIT Food.КОГА ? 27-ми Октомври | Хотел SPS | Пловдив 4023,...

Бележки от полето: Петя Иванова посещава стопанства по проекта Революцията на Регенеративното Земеделие

Бележки от полето: Петя Иванова посещава стопанства по проекта Революцията на Регенеративното Земеделие

Пътя към Регенеративно земеделие изисква от стопаните редица промени в практиките на отглеждане и цялостно управление на стопанството. Наред с техническата адаптация към практика без обработки, стопаните имат важната задача да възстановят почвеното здраве и...

Какво кара фермерите да преминават към Но Тил и Регенеративно Земеделие?

Какво кара фермерите да преминават към Но Тил и Регенеративно Земеделие?

Революцията на Регенеративното Земеделие е проект финансиран от EIT Food и изпълняван в България от АБНТ. Проектът представлява поредица от дейности, чиято обща цел е да помогне на фермерите и предприятията за хранително-вкусовата промишленост да възприемат повече...

Конференция: Повече въглерод в почвата за множество ползи

Конференция: Повече въглерод в почвата за множество ползи

Примери за продоволствена сигурност от Финландия Предистория… Представители на АБНТ „Асоциацията на Българските Но Тилъри“ в мое лице - Тома Стайков (мениджър) и колегата Петя Иванова (експерт по регенеративно земеделие и почвено здраве) бяхме поканени на...

Youtube канал на АБНТ

Youtube Плейлист: АБНТ в медиите

Свържете се с нас, ако това е и вашата кауза.

Независимо с какво се занимавате, почвата и питателната храна са право и отговорност на всички.