fbpx

Революцията на регенеративното земеделие

„Асоциацията на Българските Но-Тилъри (АБНТ)“ бе избрана за партньор от EIT Food сред общо шест кандидатури от България, за да помогне в трансформацията на български земеделци и стопанства към Регенеративно Земеделие.

Революцията на Регенеративното Земеделие е обучителен проект, който цели да трансформира мисленето на професионални земеделци, а впоследствие и техните стопанства по системата на регенеративното земеделие. Участието в проекта от земеделци е безвъзмездно и спонсорирано от EIT Food.

ДИГИТАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН КУРС 
РЕГЕНЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

ЗАПИШЕТЕ СЕ тук ,
ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП:

Кои са EIT food?

EIT Food е специализираният отдел по въпросите за храната на Европейския Институт за Иновации и Технологии (European Institute of Innovation & Technology – EIT). Европейският Съюз е съосновател на EIT Food. Подкрепени от ЕС, EIT Food ръководи най-голямата и най-динамична общност за иновации в храните в света.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Революцията на Регенеративното Земеделие представлява поредица от дейности, чиято обща цел е да помогне на фермерите и предприятията за хранително-вкусовата промишленост да възприемат повече регенеративни земеделски практики и да повишат обществената осведоменост относно важните ползи за здравето, околната среда и икономиката от консумацията на регенеративно произведена храна.

 

РЕВОЛЮЦИЯТА ПРЕЗ 2022

40 фермера, които стопанисват общо на 400 000 дка. земя, участваха в 2-дневно обучение върху 5-те принципа на Регенеративното Земеделие проведено в Пловдив в края на септември 2022 г. Сред тях имаше както опитни но-тилъри, така и такива, които са в началото на прехода или тепърва обмислят да преминат към технология на устойчиво земеделие. Обратната връзка събрана от фермерите ни доказа, че Регенеративното Земеделие е път и посока на постоянно развитие и подобрение, както на почвата така и на компетенциите на стопанина. Както опитните но-тилъри, така и начинаещите намериха полза и си тръгнаха по-уверени да продължат своето развитие… защото човек се учи докато е жив.

Условията на проекта предвиждат индивидуална подкрепа в рамките на 3 г. за 6-ма мотивирани фермера, които искат да поемат по пътя на Регенеративното Земеделие. В първото издание на проекта бяха избрани:

Недко Петров – стопанисва 10 000 дка, в района на Свищов – валежи от 250 литра на кв. м., което е едно от най-сухите места в България.

От 5г. прилага Но-Тил. Първото му поле е на 7 години. Прави сериозни стъпки да работи с минимално и без торене и вече е изключил напълно пестицидите.

Цел в този 3 годишен период: Да изключи и Хербицидите.

✅ Георги Хаджийски – управител на Хаджийски и Фамилия, компания основана през 1993 г.  Произвеждат млечни продукти – мляко, сирене, кашкавал, извара и т.н. От 2003 г. се занимават със земеделие.

Към днешна дата стопанството е около 60 000 дка.  Практикуват Но-Тил на 9 500 дка. пшеница, а другата част с минимални обработки. През 2020-2021 г. са първите опити с Но-Тил, като засяват 500 дка. пшеница. Въпреки че визуално е изглеждала по-зле, то добивите са по-високи с +70 кг. в сравнение с конвенционалната пшеница.

Цел в този 3 годишен период: Цялото стопанство от 60 000 дка. премине към Но-Тил и Регенеративно Земеделие. Да интегрира животни. Да получи знания и опит. Според Хаджийски вече всички трябва да се замислим каква храна прозивеждаме и какво оставаме за децата си.

✅ Светослав Русалов –  започва през 2003 г. Стопанисва 10 000 дка. През 2015 г. посещава САЩ и вижда, че има и друг вид земеделие, което много му харесва. Така започва да прилага Но-Тил. Изпитва трудност и все още не може да го приложи на цялото си стопанство.

Цел в този 3 годишен период: Да премине изцяло на Но-Тил и да приложи и другите принципи от методологията на Регенеративното Земеделие.

 Кръстьо Кръстев – 10 000 дка. във област Враца. Стопанството му е с тежки глинести почви с малко органична материя. Успешно прилага Но Тил от 5 г.

Цел в този 3 годишен период: Да приложи и другите принципи на Регенеративното Земеделие.

Веселин Цветков – БИО производство на кайсии, бадеми и пъпеши – общо 500 дка. Вече въвежда регенеративни практики за възстановяване на почвата с минимизиране на обработките. В района на Странджа – попада в НАТУРА 2000. 

Стремежът му е да продължава да интегрира и развива регенератгвните практики в неговото стопанство.

✅ Стефан Георгиев – 10 000 дка. в района на Ямбол. 1-ва година в прехода към Но Тил. Гледат директно в посока 5-те принципа на Регенеративно Земеделие. Интегрира вече натрупания в България опит и си спестява доста от грешките. 

Цел в този 3 годишен период: За него едно от най-важните неща е да се възстанови почвата – разбира, колко е важно това за цялото му производство и за обществото. 

ВОДЕЩИ НА ОБУЧЕНИЕТО

КАКВО Е РЕГЕНЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ?

Регенеративното земеделие е система от принципи и практики, които се стремят да възстановят и подобрят цялата екосистема на стопанството от гледна точка на устойчивостта, включително подобряването на човешкото здраве и икономическия просперитет. Това е метод на земеделие, който поставя сериозен приоритет на здравето на почвата и подобрява качеството на ресурсите, които използва (почва, вода, биоразнообразие и др.). 

5-те Носещи Колони (Основни Принципи) на Регенеративното Земеделие, които ще бъдат и гръбнака на обучителната програма и 3-годишните планове за трансформация.

Минимално почвено обезпокояване

Минимално механично и химично обезпокояване на почвата. Директна сеитба и ефективно прецизно внасяне на торове с тенденция за постоянно намаляване. 

ВИНАГИ ПОКРИТА ПОЧВА

Осигуряване на достатъчно биомаса от предходни култури и покривни култури, за да се постигне надеждна изолация за задържане на влагата и потискане на плевелите.

сеитбооборот и покривни култури

Разнообразие на видовете култури – чрез ротации и асоциации на културите, включващи поне три различни култури. Миксове от покривни култури между основните култури. 

живи корени максимално дълго

Живите корени максимално дълго време през годината осигуряват фотосинтеза и превръщане на слънчевата енергия в течен въглерод, който чрез корените отива в Почвата.

Интегриране на животни

Носи много ползи. Освен с едри животни, партньорството е ключово и на ниво червеи, насекоми и микроорганизми.

СТАНИ ФЕРМЕР… отново !

 … е мото в Революцията на Регенеративното Земеделие, което акцентира нуждата от промяна в мисленето на фермерите. Системата на модерното индустриално земеделие е превърнала фермерите в идеалния клиент, зависим от външни добавки, без които вече не може да произвежда. Методология на земеделие, която е изтощила и деградирала земеделските площи, където се практикува. Начин на мислене, който възприема почвата като пасив, като мерна единица площ, място за разполагане на растенията. 

Почвата е актив и ако я възприемаме като такъв е естествено да мислим за защитата й от деградация, възстановяването (регенерирането) и изграждането на органична материя, хумус, богата биологична активност, задържането на влагата или по друг начин казано – връщането на естественото плодородие.

Стани фермер отново е фраза, която те провокира да се замислиш… Има ли наистина друг начин да правя едромащабно земеделие с по-малко разходи, да подобрявам почвата си, да съм по-малко зависим от добавки и пестициди, да съм по-добър и печеливш предприемач?  Има ли начин да правя устойчиво земеделие, подходящо и за периоди на суша, така че да оставя почвите, за които отговарям, по-добри за моите деца и внуци? Има ли начин да правя земеделие, така че да съм спокоен, че произвеждам храна, богата на микроелементи, витамини и минерали, храна, която дава здраве?

КОЙТО ТЪРСИ… намира 

„Поискай и ще ти се даде, почукай и ще ти се отвори“. Когато променим начина си на мислене, допуснем че нещо е възможно и си задаваме конструктивни въпроси, то отговори ще намерим. Нов свят се отваря за всеки фермер, който тръгне по пътя на консервационното и регенеративното земеделие. Книги написани, както от водещи световни учени, така и от знаменити и успешни практици земеделци. Видеа, документални филми, групи в социални медии, семинари и конференции, обучения и срещи на полето. Практиката е в действие, примерите вече многобройни в България, Европа и света. Революцията на Регенеративното Земеделие ще събере практиката и науката, за да преминем на следващото ниво.

Ако усещате, че призванието ви е да правите регенеративно земеделие, да бъдете сред иновативните земеделци, които ще променят света, то заявете участие в Революцията на Регенеративното Земеделие.

Участието в проект не е безвъзмездно, за него трябва да платите не с пари, но с вашето желание за промяна, сериозно отношение и дела, защото в крайна сметка… дела трябват.

СТАНИ ФЕРМЕР… отново !

Свържете се с нас, ако това е и вашата кауза.

Независимо с какво се занимавате, почвата и питателната храна са право и отговорност на всички.