fbpx

Революцията на регенеративното земеделие

„Асоциацията на Българските Но-Тилъри (АБНТ)“ бе избрана за партньор от EIT Food сред общо шест кандидатури от България, за да помогне в трансформацията на български земеделци и стопанства към Регенеративно Земеделие.

Революцията на Регенеративното Земеделие е обучителен проект, който цели да трансформира мисленето на професионални земеделци, а впоследствие и техните стопанства по системата на регенеративното земеделие. Участието в проекта от земеделци е безвъзмездно и спонсорирано от EIT Food.

Заявете участие. Обучението ще се проведе през Март 2023 г.

Кои са EIT food?

EIT Food е специализираният отдел по въпросите за храната на Европейския Институт за Иновации и Технологии (European Institute of Innovation & Technology – EIT). Европейският Съюз е съосновател на EIT Food. Подкрепени от ЕС, EIT Food ръководи най-голямата и най-динамична общност за иновации в храните в света.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Революцията на Регенеративното Земеделие представлява поредица от дейности, чиято обща цел е да помогне на фермерите и предприятията за хранително-вкусовата промишленост да възприемат повече регенеративни земеделски практики и да повишат обществената осведоменост относно важните ползи за здравето, околната среда и икономиката от консумацията на регенеративно произведена храна.

 

ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Регенеративното земеделие предлага една от най-големите възможности да помогне на Европа да подобри здравето на хората и климата, заедно с финансовото благосъстояние на земеделци и фермери.

Участието в проекта от земеделци е безвъзмездно и спонсорирано от EIT Food. Ще се проведе процес по селекция и подбор сред подадените заявки за участие.

 • Проектът ще се провежда в България през 2022, 2023 и 2024 година;
 • Във всяка от годините ще се селектират за участие мотивирани земеделци, които имат намерение да трансформират стопанствата си по методологията на Регенеративното Земеделие;
 • Ще се проведе практически курс, ръководен от земеделци и агрономи относно методологията на Регенеративното Земеделие;
 • По време на курса ще се селектират най-мотивираните и решителни земеделци, на които ще се обърне индивидуално внимание. Ще се изготвят индивидуални 3 годишни планове за трансформация на техните стопанства по методологията на Регенеративното Земеделие. Ще се вземат почвени проби в началото и края на всяка година. Ще се осигури индивидуална подкрепа и консултиране от регенеративни агрономи и земеделци от България и чужбина през този тригодишен период. 

 

 

Изпратете своето мотивирано заявление за участие в това невероятно приключение, където ще разберете, че не сте сами и че не сте луди.

Ще се убедите, че друг начин наистина има!

  РЕВОЛЮЦИЯТА ПРЕЗ 2022

  40 фермера, които стопанисват общо на 400 000 дка. земя, участваха в 2-дневно обучение върху 5-те принципа на Регенеративното Земеделие проведено в Пловдив в края на септември 2022 г. Сред тях имаше както опитни но-тилъри, така и такива, които са в началото на прехода или тепърва обмислят да преминат към технология на устойчиво земеделие. Обратната връзка събрана от фермерите ни доказа, че Регенеративното Земеделие е път и посока на постоянно развитие и подобрение, както на почвата така и на компетенциите на стопанина. Както опитните но-тилъри, така и начинаещите намериха полза и си тръгнаха по-уверени да продължат своето развитие… защото човек се учи докато е жив.

  Условията на проекта предвиждат индивидуална подкрепа в рамките на 3 г. за 6-ма мотивирани фермера, които искат да поемат по пътя на Регенеративното Земеделие. В първото издание на проекта бяха избрани:

  Недко Петров – стопанисва 10 000 дка, в района на Свищов – валежи от 250 литра на кв. м., което е едно от най-сухите места в България.

  От 5г. прилага Но-Тил. Първото му поле е на 7 години. Прави сериозни стъпки да работи с минимално и без торене и вече е изключил напълно пестицидите.

  Цел в този 3 годишен период: Да изключи и Хербицидите.

  ✅ Георги Хаджийски – управител на Хаджийски и Фамилия, компания основана през 1993 г.  Произвеждат млечни продукти – мляко, сирене, кашкавал, извара и т.н. От 2003 г. се занимават със земеделие.

  Към днешна дата стопанството е около 60 000 дка.  Практикуват Но-Тил на 9 500 дка. пшеница, а другата част с минимални обработки. През 2020-2021 г. са първите опити с Но-Тил, като засяват 500 дка. пшеница. Въпреки че визуално е изглеждала по-зле, то добивите са по-високи с +70 кг. в сравнение с конвенционалната пшеница.

  Цел в този 3 годишен период: Цялото стопанство от 60 000 дка. премине към Но-Тил и Регенеративно Земеделие. Да интегрира животни. Да получи знания и опит. Според Хаджийски вече всички трябва да се замислим каква храна прозивеждаме и какво оставаме за децата си.

  ✅ Светослав Русалов –  започва през 2003 г. Стопанисва 10 000 дка. През 2015 г. посещава САЩ и вижда, че има и друг вид земеделие, което много му харесва. Така започва да прилага Но-Тил. Изпитва трудност и все още не може да го приложи на цялото си стопанство.

  Цел в този 3 годишен период: Да премине изцяло на Но-Тил и да приложи и другите принципи от методологията на Регенеративното Земеделие.

   Кръстьо Кръстев – 10 000 дка. във област Враца. Стопанството му е с тежки глинести почви с малко органична материя. Успешно прилага Но Тил от 5 г.

  Цел в този 3 годишен период: Да приложи и другите принципи на Регенеративното Земеделие.

  Веселин Цветков – БИО производство на кайсии, бадеми и пъпеши – общо 500 дка. Вече въвежда регенеративни практики за възстановяване на почвата с минимизиране на обработките. В района на Странджа – попада в НАТУРА 2000. 

  Стремежът му е да продължава да интегрира и развива регенератгвните практики в неговото стопанство.

  ✅ Стефан Георгиев – 10 000 дка. в района на Ямбол. 1-ва година в прехода към Но Тил. Гледат директно в посока 5-те принципа на Регенеративно Земеделие. Интегрира вече натрупания в България опит и си спестява доста от грешките. 

  Цел в този 3 годишен период: За него едно от най-важните неща е да се възстанови почвата – разбира, колко е важно това за цялото му производство и за обществото. 

  ПРОГРАМА

  Ден 1

  - 10:30

  УЧАСТНИЦИТЕ ПЪТУВАТ КЪМ МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО

  10:30 - 10:45 

  РЕГИСТРАЦИЯ

  11:00 - 11:20

  КОНСЕРВАЦИОННО ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ  |  История и уроци

  ПРИВЕТСТВИЕ ОТ МОНИКА ЛИНКОВСКА | Ръководител на EIT Food за централна и източна Европа

  11:20 - 12:15

  ЗАЩО РЕГЕНЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
  И ЗАЩО СЕГА? 

  НОВ ПАЗАР ЗА РЕГЕНЕРАТИВНА ПРОДУКЦИЯ | Forbes: "Следващият голям тренд в хранителната индустрия".  Визия за развитието на ново търсене и потребление на регенеративни храни в света и България, нови пазари и възможности за по-добра печалба. РЕЗУЛТАТ: Здрава Почва = Здрави Растения = Питателна Храна = Здрави Деца.

  12:15 - 13:30

  5 НОСЕЩИ КОЛОНИ НА РЕГЕНЕРАТИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ | GPS КЪМ РЕГЕНЕРАТИВНА РЕВОЛЮЦИЯ
  Визия за системния подход при Регенеративното Земеделие в цялост. Кратко представяне на 5-те основни принципа (носещи колони) като методология. 2 от 5, 3 от 5 или дори 4 от 5 не е достатъчно. Регенеративното Земеделие не е за всеки.

  13:30 - 14:15

  ЗАСЛУЖЕН ОБЯД

  14:15 - 18:45

  ПЪРВИ СТЪЛБ

  МИНИМАЛНО ПОЧВЕНО НАРУШАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ ЗАВИСИМОСТТА

  ОТ АГРОХИМИКАЛИ И ВЛОЖЕНИЯ

  14:00 - 15:00

  ЧАСТ 1: ОПОЗНАЙ ПОЧВАТА: Почвата като цялостна жива система, Функции на почвата, Почвени процеси, Почвени параметри.

  15:00 - 16:30

  ЧАСТ 2. НАМАЛЯВАНЕ НА ХИМИЧНИТЕ „ОБРАБОТКИ“

  Тема 1: Оптимизиране на вложенията (препарати и торове). Ефективността и реалността на минералното торене и ПРЗ; Тема 2: Основни принципи при хранене на растенията и “растителната защита” (болести, неприятели) в регенеративната агрономия; Тема 3: Използване на Брикс метър; Тема 4: Плевелите - плевелите като индикатор на почвеното състояние. Управление на плевелите, оптимизиране и намаляване на хербицидите.

  16:30 - 16:45

  ЗАСЛУЖЕНА ПОЧИВКА | КАФЕ

  16:45 - 17:15

  РАБОТИЛНИЦА: ОПОЗНАЙ СВОЯТА ПОЧВА

  Ще се разглеждат, анализират и сравняват различни почвени мостри и ефекта от обработки, консервационни и възстановяващи практики. 

  Участниците носят почвени мостри от своето стопанство, които да се разгледат и тестват за стабилност на агрегатите.

  17:15 - 18:30

  ЧАСТ 3: СПИРАНЕ НА ОБРАБОТКИТЕ - АГРОТЕХНИКА И ОПТИМИЗАЦИЯ

  Тема 1: оптимизация на торене, ефективни сеитбени норми и междуредия.

  Тема 2: Тънкости при сеитбата в необработена почва с растителни остатъци.

  Работилница: Проектирай / Адаптирай най-добрата сеялка, която може да се еднакво добре в различните ключови условия.

  19:00 - 

  ЗАСЛУЖЕНА ВЕЧЕРЯ, КОНТАКТИ И ЗАПОЗНАНСТВА

  ПРОГРАМА

  Ден 2

  8:15 - 8:45

  РЕГИСТРАЦИЯ

  8:45 - 10:30

  СТЪЛБ 2:  ПОЧВЕНО ПОКРИТИЕ:

  Покрита почва 365 дни в годината

  СТЪЛБ 3: СЕИТБООБОРОТ 

  Тема 1: Управление на растителните остатъци и адаптиране на агротехниката

  Тема 2: Сеитбооборот и подходящо въвеждане на No-till

  10:30 - 10:45

  ЗАСЛУЖЕНА ПОЧИВКА | КАФЕ

  10:45 - 13:00

  СТЪЛБ 3: БИОРАЗНООБРАЗИЕ

  СТЪЛБ 4: Покривни култури, живи корени = въглерод (енергията за системата)

  Тема 1: Почвения органичен въглерод (ОМ) - горивото за живот и плодородие, връзката на въглерода и водата, увеличаване на ефективността на дъжда/поливането, ефекта на почвената “въглеродна гъба”

  Тема 2: Утилизация на слънчевата светлина и вкарване на безплатна енергия в системата.

  Тема 3: Покривните култури - принципи за съставянето на смески и стратегии за 

  Тема 4: Възстановяване и поддържане на живота в почвата, възстановяване и поддържане на биоразнообразието

  13:00 - 13:45

  ЗАСЛУЖЕН ОБЯД

  14:00 - 15:30

  СТЪЛБ 5: ИНТЕГРАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО С ЖИВОТНИ

   

  Пасищното отглеждане на животни - техники за планирана паша, практика и тънкости.

  Поликултурната ферма - устойчивостта на стопанството в диверсифицираното производство.

  15:30 - 16:15

  ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, ДИСКУСИЯ ВЪРХУ ТЕМИТЕ ОТ ДВАТА ДНИ.

   16:15 - 17:15

  ДИЗАЙН В СПЕЦИФИЧНИЯ КОНТЕКСТ НА ВСЯКО СТОПАНСТВО.

  Участниците ще изработят свой 3 годишен план за холистично управление на своите стопанства и преход към система на Регенеративно Земеделие , като включат идеи и практики дискутирани по време на обучението.  

  ДО СКОРО ВИЖДАНЕ И НОВИ СРЕЩИ

  ВОДЕЩИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  КАКВО Е РЕГЕНЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ?

  Регенеративното земеделие е система от принципи и практики, които се стремят да възстановят и подобрят цялата екосистема на стопанството от гледна точка на устойчивостта, включително подобряването на човешкото здраве и икономическия просперитет. Това е метод на земеделие, който поставя сериозен приоритет на здравето на почвата и подобрява качеството на ресурсите, които използва (почва, вода, биоразнообразие и др.). 

  5-те Носещи Колони (Основни Принципи) на Регенеративното Земеделие, които ще бъдат и гръбнака на обучителната програма и 3-годишните планове за трансформация.

  Минимално почвено обезпокояване

  Минимално механично и химично обезпокояване на почвата. Директна сеитба и ефективно прецизно внасяне на торове с тенденция за постоянно намаляване. 

  ВИНАГИ ПОКРИТА ПОЧВА

  Осигуряване на достатъчно биомаса от предходни култури и покривни култури, за да се постигне надеждна изолация за задържане на влагата и потискане на плевелите.

  сеитбооборот и покривни култури

  Разнообразие на видовете култури – чрез ротации и асоциации на културите, включващи поне три различни култури. Миксове от покривни култури между основните култури. 

  живи корени максимално дълго

  Живите корени максимално дълго време през годината осигуряват фотосинтеза и превръщане на слънчевата енергия в течен въглерод, който чрез корените отива в Почвата.

  Интегриране на животни

  Носи много ползи. Освен с едри животни, партньорството е ключово и на ниво червеи, насекоми и микроорганизми.

  СТАНИ ФЕРМЕР… отново !

   … е мото в Революцията на Регенеративното Земеделие, което акцентира нуждата от промяна в мисленето на фермерите. Системата на модерното индустриално земеделие е превърнала фермерите в идеалния клиент, зависим от външни добавки, без които вече не може да произвежда. Методология на земеделие, която е изтощила и деградирала земеделските площи, където се практикува. Начин на мислене, който възприема почвата като пасив, като мерна единица площ, място за разполагане на растенията. 

  Почвата е актив и ако я възприемаме като такъв е естествено да мислим за защитата й от деградация, възстановяването (регенерирането) и изграждането на органична материя, хумус, богата биологична активност, задържането на влагата или по друг начин казано – връщането на естественото плодородие.

  Стани фермер отново е фраза, която те провокира да се замислиш… Има ли наистина друг начин да правя едромащабно земеделие с по-малко разходи, да подобрявам почвата си, да съм по-малко зависим от добавки и пестициди, да съм по-добър и печеливш предприемач?  Има ли начин да правя устойчиво земеделие, подходящо и за периоди на суша, така че да оставя почвите, за които отговарям, по-добри за моите деца и внуци? Има ли начин да правя земеделие, така че да съм спокоен, че произвеждам храна, богата на микроелементи, витамини и минерали, храна, която дава здраве?

  КОЙТО ТЪРСИ… намира 

  „Поискай и ще ти се даде, почукай и ще ти се отвори“. Когато променим начина си на мислене, допуснем че нещо е възможно и си задаваме конструктивни въпроси, то отговори ще намерим. Нов свят се отваря за всеки фермер, който тръгне по пътя на консервационното и регенеративното земеделие. Книги написани, както от водещи световни учени, така и от знаменити и успешни практици земеделци. Видеа, документални филми, групи в социални медии, семинари и конференции, обучения и срещи на полето. Практиката е в действие, примерите вече многобройни в България, Европа и света. Революцията на Регенеративното Земеделие ще събере практиката и науката, за да преминем на следващото ниво.

  КЪДЕ СМЕ СЕГА ?

  Както в България, така и в почти цяла Европа трудно се намират независими агрономи, защото повечето работят като търговци. А още по-трудно се намират агрономи, които да прилагат методологиите на Консервационното и Регенеративното Земеделие. Време е фермерите да започнат на чисто и за да получат различен резултат, а именно по-устойчиво, качествено и здравословно производство с по-малко разходи при постоянно подобряване на почвата и екосистемата, то трябва да променят практиките си, а преди всичко начина си на мислене.

  Навсякъде по света успехите в консервационното и регенеративното земеделие са постигнати от иновативни земеделци, подкрепяни от учени, като всички са достатъчно луди да поставят под въпрос догмите и да потърсят начините за правене на устойчиво, консервационно и регенеративно земеделие в голям мащаб. Нужни са много агрономи, навсякъде по света, знаещи и практикуващи методите на консервационно и регенеративно земеделие. Фермерите искат науката да се върне на полето, точно така се изразяват и фермерите в България… „Искаме да върнем науката на полето“.

   

  От 1950 г. насам 75% от земеделската земя в света е деградирала, използването на изкуствени торове и препарати се е увеличило няколко пъти, което показва че естественото плодородие на почвите е намаляло няколко пъти.  В някои части на света масово се използват ГМО култури или се селектират сортове, които да могат да издържат на интензивната употреба на пестициди. Всичко това води до значително намаляване, от 10% до 100% на витамини, минерали и жизненоважни микроелементи като желязо, цинк и др. в състава на растителната и животинските храни. В днешно време трябва да ядем 3 пъти повече плодове и 5 пъти повече зеленчуци, за да си набавим необходимите жизненоважни хранителни вещества за нормален здравословен живот в сравнение с 80 години по-рано. Произвеждаме количество, но не и качество, за сметка на загубата на естествено почвено плодородие. Земеделската земя се е заприличала на болен човек на системи, а земеделието е по-зависимо от всякога от добавки. Подробни източници на информация  за резултатите от остарелите и унищожителни методи на индустриалното земеделие, както и източниците на информация може да видите тук.

   

  Настоящите основни методи на земеделие водят до загуба на плодородна почва и биоразнообразие.

  Според Мария-Хелена Семедо от FAO светът може да изчерпи горния слой на почвата след около 60 години, ако продължим със сегашните темпове на унищожаване на почвата. Това се отразява на способността на земята да произвежда храна, да филтрира водата и да абсорбира въглерод. Ние не само ще претърпим сериозни щети в общественото здраве, поради качествено влошени хранителни суровини, но буквално вече няма да имаме достатъчно земеделска плодородна почва, за да се изхранваме.

  Всъщност нашата настояща селскостопанска система е основен фактор за емисиите на парникови газове. IPCC посочва в последния си доклад за изменението на климата, че 24% от общите глобални емисии на парникови газове са пряко свързани със селскостопанското производство. На противоположния полюс са методите на регенеративното земеделие, чрез които абсорбирания въглерод от атмосферата при фотосинтеза се складира и запазва в почвата дългосрочно. Намаляват се до минимум емисиите от загуби на азот в реките и атмосферата, както и емисиите от метан.

  Земеделието има потенциала да обърне изменението на климата, вместо да допринася за него. Без защита и регенериране на почвата на нашите 16 милиарда декара земеделска земя, 32 милиарда декара пасища и 40 милиарда декара горска земя ще бъде невъзможно да задържим глобалното затопляне под 2 градуса по Целзий или да спрем загубата на биоразнообразие.

  Затова е нужна революция и смяна на остарелите унищожителни методи на земеделие.

  Ако искате да постигнете малки промени в стопанството ви, променете земеделските си практики. Ако искате да постигнете големи промени в стопанството ви, променете начина, по който виждате нещата – Дон Кемпбъл, Фермер от Канада.

   

  Лудост е да правиш едно и също нещо и да очакваш различен резултат – Айнщайн.

  ЗАЩО РЕГЕНЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ?

  Има решение и то е точно под краката ни. Регенеративното земеделие възстановява естествения ритъм на нашите екосистеми, съживявайки пейзажите за бъдещите поколения. Тайната се крие в почвата. За разлика от изтощените почви, здравият, органичен горен почвен слой задържа вода, рециклира хранителни вещества и съхранява въглерод. Работейки с природата, можем да произвеждаме по-питателна храна, по-издръжливи култури с по-малко загуба на вода. Нещо повече, можем да спрем или дори да обърнем изменението на климата. Ако почвите в света съхраняват само 0,4% повече въглерод всяка година, това може да компенсира всички човешки емисии на CO2.

  Регенеративното земеделие ни дава възможност да подобрим качеството на храните, да защитим поминъка на фермерите и да защитим земята, от която зависим. Това е печеливша, устойчива система, която има смисъл както за фермерите, така и за любителите на храната.

  Повече за практическата методология на Регенеративното Земеделие приложима по цял свят може да прочетете тук.

  За да помогнем за осъществяването на Революцията на регенеративното земеделие в Европа, EIT Food фокусира усилията си в три ключови области:

   

  • Подпомагане на европейските фермери за преминаване към регенеративно земеделие

  EIT Food предлага на иновативни фермери в Южна и Източна Европа цялостна програма за обучение, която им помага да научат и след това да приложат принципите на регенеративното земеделие в своите ферми.

  Ако сте фермер и искате да се включите, моля изпратете вашата заявка от тук:

   

  • Да помогне на обществото, така че хората да видят ползите от регенеративното земеделие за тяхното здраве и здравето на планета

  За да възприемат фермерите регенеративно земеделие, от съществено значение е европейската общественост да разбере и оцени това, което правят и как то е от полза за околната среда и нашето здраве. Чрез разказване на истински истории за промяна, завладяващи изследвания и обучителни видеоклипове EIT Food ще обясни връзката между здрави почви, здрави растения, здрави хора и здрава планета.

  За да видите най-новите публикации в тази област от EIT Food, може да следите техния блог на сайта им.

   

  • Работа с селскостопански компании за прехвърляне на доставките им към регенеративно земеделие

  Пълният потенциал на регенеративното земеделие ще бъде постигнат, когато компаниите за хранително-вкусовата промишленост променят своите стратегии за снабдяване с храни. EIT Food работи в тясно сътрудничество със своите партньори и други селскостопански предприятия, за да помогне на производителите да обучат техните мрежи за доставки и да разработят стратегии за доставки на суровини, които насърчават възприемането на регенеративни земеделски практики.

  Ако усещате, че призванието ви е да правите регенеративно земеделие, да бъдете сред иновативните земеделци, които ще променят света, то заявете участие в Революцията на Регенеративното Земеделие.

  Участието в проект не е безвъзмездно, за него трябва да платите не с пари, но с вашето желание за промяна, сериозно отношение и дела, защото в крайна сметка… дела трябват.

  СТАНИ ФЕРМЕР… отново !

  До 28-ми Февруари 2023

  ОЩЕ ОТ НАС

  Дигитален Курс – Регенеративно Земеделие

  Дигитален Курс – Регенеративно Земеделие

  Революцията на регенеративното земеделие"Асоциацията на Българските Но-Тилъри (АБНТ)" бе избрана за партньор от EIT Food сред общо шест кандидатури от България, за да помогне в трансформацията на български земеделци и стопанства към Регенеративно Земеделие....

  Животворната връзка между Въглерода, Почвите, Храната и Здравето

  Животворната връзка между Въглерода, Почвите, Храната и Здравето

  Предговор: „Могат ли Въглеродните Сертификати да напълнят хладилника?“ Подобни дискусии се вихрят в медиите и преобладаващите мнения на земеделци, журналисти и други заинтересовани страни внушават следните сценарии: „Поредната измама.“ „Поредната безсмислена политика,...

  Въглеродно Земеделие и Въглеродни Сертификати

  Въглеродно Земеделие и Въглеродни Сертификати

  Вече е факт, въглеродното земеделие участва на доброволния пазар за търговия на въглеродни кредити / сертификати. Появиха се десетки фирми, които ухажват земеделците и поредното нещо, което да им продават. В случая фирмите продават „пари“ под формата на въглеродни...

  Свържете се с нас, ако това е и вашата кауза.

  Независимо с какво се занимавате, почвата и питателната храна са право и отговорност на всички.