fbpx

Революцията на регенеративното земеделие

„Асоциацията на Българските Но-Тилъри (АБНТ)“ бе избрана за партньор от EIT Food сред общо шест кандидатури от България, за да помогне в трансформацията на български земеделци и стопанства към Регенеративно Земеделие.

Революцията на Регенеративното Земеделие е обучителен проект, който цели да трансформира мисленето на професионални земеделци, а впоследствие и техните стопанства по системата на регенеративното земеделие. Участието в проекта от земеделци е безвъзмездно и спонсорирано от EIT Food.

Заявете участие в проекта и дейностите, които ще се проведат през 2024 г. 

Кои са EIT food?

EIT Food е специализираният отдел по въпросите за храната на Европейския Институт за Иновации и Технологии (European Institute of Innovation & Technology – EIT). Европейският Съюз е съосновател на EIT Food. Подкрепени от ЕС, EIT Food ръководи най-голямата и най-динамична общност за иновации в храните в света.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Революцията на Регенеративното Земеделие представлява поредица от дейности, чиято обща цел е да помогне на фермерите и предприятията за хранително-вкусовата промишленост да възприемат повече регенеративни земеделски практики и да повишат обществената осведоменост относно важните ползи за здравето, околната среда и икономиката от консумацията на регенеративно произведена храна.

 

ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Регенеративното земеделие предлага една от най-големите възможности да помогне на Европа да подобри здравето на хората и климата, заедно с финансовото благосъстояние на земеделци и фермери.

Участието в проекта от земеделци е безвъзмездно и спонсорирано от EIT Food. Ще се проведе процес по селекция и подбор сред подадените заявки за участие.

 • Проектът ще се провежда в България през 2022, 2023 и 2024 година;
 • Във всяка от годините ще се селектират за участие мотивирани земеделци, които имат намерение да трансформират стопанствата си по методологията на Регенеративното Земеделие;
 • Ще се проведе практически курс, ръководен от земеделци и агрономи относно методологията на Регенеративното Земеделие;
 • По време на курса ще се селектират най-мотивираните и решителни земеделци, на които ще се обърне индивидуално внимание. Ще се изготвят индивидуални 3 годишни планове за трансформация на техните стопанства по методологията на Регенеративното Земеделие. Ще се вземат почвени проби в началото и края на всяка година. Ще се осигури индивидуална подкрепа и консултиране от регенеративни агрономи и земеделци от България и чужбина през този тригодишен период. 

 

 

Изпратете своето мотивирано заявление за участие в това невероятно приключение, където ще разберете, че не сте сами и че не сте луди.

Ще се убедите, че друг начин наистина има!

  РЕВОЛЮЦИЯТА ПРЕЗ 2022

  40 фермера, които стопанисват общо на 400 000 дка. земя, участваха в 2-дневно обучение върху 5-те принципа на Регенеративното Земеделие проведено в Пловдив в края на септември 2022 г. Сред тях имаше както опитни но-тилъри, така и такива, които са в началото на прехода или тепърва обмислят да преминат към технология на устойчиво земеделие. Обратната връзка събрана от фермерите ни доказа, че Регенеративното Земеделие е път и посока на постоянно развитие и подобрение, както на почвата така и на компетенциите на стопанина. Както опитните но-тилъри, така и начинаещите намериха полза и си тръгнаха по-уверени да продължат своето развитие… защото човек се учи докато е жив.

  Условията на проекта предвиждат индивидуална подкрепа в рамките на 3 г. за 6-ма мотивирани фермера, които искат да поемат по пътя на Регенеративното Земеделие. В първото издание на проекта бяха избрани:

  Недко Петров – стопанисва 10 000 дка, в района на Свищов – валежи от 250 литра на кв. м., което е едно от най-сухите места в България.

  От 5г. прилага Но-Тил. Първото му поле е на 7 години. Прави сериозни стъпки да работи с минимално и без торене и вече е изключил напълно пестицидите.

  Цел в този 3 годишен период: Да изключи и Хербицидите.

  ✅ Георги Хаджийски – управител на Хаджийски и Фамилия, компания основана през 1993 г.  Произвеждат млечни продукти – мляко, сирене, кашкавал, извара и т.н. От 2003 г. се занимават със земеделие.

  Към днешна дата стопанството е около 60 000 дка.  Практикуват Но-Тил на 9 500 дка. пшеница, а другата част с минимални обработки. През 2020-2021 г. са първите опити с Но-Тил, като засяват 500 дка. пшеница. Въпреки че визуално е изглеждала по-зле, то добивите са по-високи с +70 кг. в сравнение с конвенционалната пшеница.

  Цел в този 3 годишен период: Цялото стопанство от 60 000 дка. премине към Но-Тил и Регенеративно Земеделие. Да интегрира животни. Да получи знания и опит. Според Хаджийски вече всички трябва да се замислим каква храна прозивеждаме и какво оставаме за децата си.

  ✅ Светослав Русалов –  започва през 2003 г. Стопанисва 10 000 дка. През 2015 г. посещава САЩ и вижда, че има и друг вид земеделие, което много му харесва. Така започва да прилага Но-Тил. Изпитва трудност и все още не може да го приложи на цялото си стопанство.

  Цел в този 3 годишен период: Да премине изцяло на Но-Тил и да приложи и другите принципи от методологията на Регенеративното Земеделие.

   Кръстьо Кръстев – 10 000 дка. във област Враца. Стопанството му е с тежки глинести почви с малко органична материя. Успешно прилага Но Тил от 5 г.

  Цел в този 3 годишен период: Да приложи и другите принципи на Регенеративното Земеделие.

  Веселин Цветков – БИО производство на кайсии, бадеми и пъпеши – общо 500 дка. Вече въвежда регенеративни практики за възстановяване на почвата с минимизиране на обработките. В района на Странджа – попада в НАТУРА 2000. 

  Стремежът му е да продължава да интегрира и развива регенератгвните практики в неговото стопанство.

  ✅ Стефан Георгиев – 10 000 дка. в района на Ямбол. 1-ва година в прехода към Но Тил. Гледат директно в посока 5-те принципа на Регенеративно Земеделие. Интегрира вече натрупания в България опит и си спестява доста от грешките. 

  Цел в този 3 годишен период: За него едно от най-важните неща е да се възстанови почвата – разбира, колко е важно това за цялото му производство и за обществото. 

  ВОДЕЩИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  обРАТНА ВРЪЗКА

  КАКВО Е РЕГЕНЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ?

  Регенеративното земеделие е система от принципи и практики, които се стремят да възстановят и подобрят цялата екосистема на стопанството от гледна точка на устойчивостта, включително подобряването на човешкото здраве и икономическия просперитет. Това е метод на земеделие, който поставя сериозен приоритет на здравето на почвата и подобрява качеството на ресурсите, които използва (почва, вода, биоразнообразие и др.). 

  6-те Носещи Колони (Основни Принципи) на Регенеративното Земеделие, които ще бъдат и гръбнака на обучителната програма и 3-годишните планове за трансформация.

  1. ЗЕМЕДЕЛИЕ БЕЗ ОБРАБОТКИ - НО ТИЛ

  Минимално механично обезпокояване на почвата. Директна сеитба без оран в различни видове почвени условия. Ефективна сеитба в растителни остатъци. 

  2. ВИНАГИ ПОКРИТА ПОЧВА

  Осигуряване на достатъчно биомаса от предходни култури и покривни култури, за да се постигне надеждна изолация за задържане на влагата и потискане на плевелите.

  3. сеитбооборот и БИОРАЗНООБРАЗИЕ

  Разнообразие на видовете култури – чрез ротации и асоциации на културите, включващи поне три различни култури. Миксове от покривни култури между основните култури. 

  4. НАМАЛЯВАНЕ НА ХИМИЧНИТЕ ДОБАВКИ

  Оптимизиране на вложенията (препарати и торове). Ефективността и реалността на минералното торене и ПРЗ. Растително Здраве VS Растителна Защита.

  5. Интегриране на животни

  Комбинирано отглеждане на растения и животни. Техники за планирана паша, практика и тънкости. Възстановяване плодородието
  на деградирани пасища.

  6. КОНТЕКСТ

  План за прилагане на регенеративни земеделски практики във вашето стопанство спрямо наличните ограничения и възможности.

  Уебинарът „Принципи на Регенеративното Земеделие“ е създаден като част от проекта EIT Food Regenerative Agriculture Revolution през 2022 г. в България. Той дава на фермерите въведение в принципите на регенеративното земеделие от АБНТ – Асоциация на Българските Но-Тилъри, местния сътрудник на EIT Food в България. 

  СТАНИ ФЕРМЕР… отново !

   … е мото в Революцията на Регенеративното Земеделие, което акцентира нуждата от промяна в мисленето на фермерите. Системата на модерното индустриално земеделие е превърнала фермерите в идеалния клиент, зависим от външни добавки, без които вече не може да произвежда. Методология на земеделие, която е изтощила и деградирала земеделските площи, където се практикува. Начин на мислене, който възприема почвата като пасив, като мерна единица площ, място за разполагане на растенията. 

  Почвата е актив и ако я възприемаме като такъв е естествено да мислим за защитата й от деградация, възстановяването (регенерирането) и изграждането на органична материя, хумус, богата биологична активност, задържането на влагата или по друг начин казано – връщането на естественото плодородие.

  Стани фермер отново е фраза, която те провокира да се замислиш… Има ли наистина друг начин да правя едромащабно земеделие с по-малко разходи, да подобрявам почвата си, да съм по-малко зависим от добавки и пестициди, да съм по-добър и печеливш предприемач?  Има ли начин да правя устойчиво земеделие, подходящо и за периоди на суша, така че да оставя почвите, за които отговарям, по-добри за моите деца и внуци? Има ли начин да правя земеделие, така че да съм спокоен, че произвеждам храна, богата на микроелементи, витамини и минерали, храна, която дава здраве?

  КОЙТО ТЪРСИ… намира 

  „Поискай и ще ти се даде, почукай и ще ти се отвори“. Когато променим начина си на мислене, допуснем че нещо е възможно и си задаваме конструктивни въпроси, то отговори ще намерим. Нов свят се отваря за всеки фермер, който тръгне по пътя на консервационното и регенеративното земеделие. Книги написани, както от водещи световни учени, така и от знаменити и успешни практици земеделци. Видеа, документални филми, групи в социални медии, семинари и конференции, обучения и срещи на полето. Практиката е в действие, примерите вече многобройни в България, Европа и света. Революцията на Регенеративното Земеделие ще събере практиката и науката, за да преминем на следващото ниво.

  КЪДЕ СМЕ СЕГА ?

  Както в България, така и в почти цяла Европа трудно се намират независими агрономи, защото повечето работят като търговци. А още по-трудно се намират агрономи, които да прилагат методологиите на Консервационното и Регенеративното Земеделие. Време е фермерите да започнат на чисто и за да получат различен резултат, а именно по-устойчиво, качествено и здравословно производство с по-малко разходи при постоянно подобряване на почвата и екосистемата, то трябва да променят практиките си, а преди всичко начина си на мислене.

  Навсякъде по света успехите в консервационното и регенеративното земеделие са постигнати от иновативни земеделци, подкрепяни от учени, като всички са достатъчно луди да поставят под въпрос догмите и да потърсят начините за правене на устойчиво, консервационно и регенеративно земеделие в голям мащаб. Нужни са много агрономи, навсякъде по света, знаещи и практикуващи методите на консервационно и регенеративно земеделие. Фермерите искат науката да се върне на полето, точно така се изразяват и фермерите в България… „Искаме да върнем науката на полето“.

   

  От 1950 г. насам 75% от земеделската земя в света е деградирала, използването на изкуствени торове и препарати се е увеличило няколко пъти, което показва че естественото плодородие на почвите е намаляло няколко пъти.  В някои части на света масово се използват ГМО култури или се селектират сортове, които да могат да издържат на интензивната употреба на пестициди. Всичко това води до значително намаляване, от 10% до 100% на витамини, минерали и жизненоважни микроелементи като желязо, цинк и др. в състава на растителната и животинските храни. В днешно време трябва да ядем 3 пъти повече плодове и 5 пъти повече зеленчуци, за да си набавим необходимите жизненоважни хранителни вещества за нормален здравословен живот в сравнение с 80 години по-рано. Произвеждаме количество, но не и качество, за сметка на загубата на естествено почвено плодородие. Земеделската земя се е заприличала на болен човек на системи, а земеделието е по-зависимо от всякога от добавки. Подробни източници на информация  за резултатите от остарелите и унищожителни методи на индустриалното земеделие, както и източниците на информация може да видите тук.

   

  Настоящите основни методи на земеделие водят до загуба на плодородна почва и биоразнообразие.

  Според Мария-Хелена Семедо от FAO светът може да изчерпи горния слой на почвата след около 60 години, ако продължим със сегашните темпове на унищожаване на почвата. Това се отразява на способността на земята да произвежда храна, да филтрира водата и да абсорбира въглерод. Ние не само ще претърпим сериозни щети в общественото здраве, поради качествено влошени хранителни суровини, но буквално вече няма да имаме достатъчно земеделска плодородна почва, за да се изхранваме.

  Всъщност нашата настояща селскостопанска система е основен фактор за емисиите на парникови газове. IPCC посочва в последния си доклад за изменението на климата, че 24% от общите глобални емисии на парникови газове са пряко свързани със селскостопанското производство. На противоположния полюс са методите на регенеративното земеделие, чрез които абсорбирания въглерод от атмосферата при фотосинтеза се складира и запазва в почвата дългосрочно. Намаляват се до минимум емисиите от загуби на азот в реките и атмосферата, както и емисиите от метан.

  Земеделието има потенциала да обърне изменението на климата, вместо да допринася за него. Без защита и регенериране на почвата на нашите 16 милиарда декара земеделска земя, 32 милиарда декара пасища и 40 милиарда декара горска земя ще бъде невъзможно да задържим глобалното затопляне под 2 градуса по Целзий или да спрем загубата на биоразнообразие.

  Затова е нужна революция и смяна на остарелите унищожителни методи на земеделие.

  Ако искате да постигнете малки промени в стопанството ви, променете земеделските си практики. Ако искате да постигнете големи промени в стопанството ви, променете начина, по който виждате нещата – Дон Кемпбъл, Фермер от Канада.

   

  Лудост е да правиш едно и също нещо и да очакваш различен резултат – Айнщайн.

  ЗАЩО РЕГЕНЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ ?

  Има решение и то е точно под краката ни. Регенеративното земеделие възстановява естествения ритъм на нашите екосистеми, съживявайки пейзажите за бъдещите поколения. Тайната се крие в почвата. За разлика от изтощените почви, здравият, органичен горен почвен слой задържа вода, рециклира хранителни вещества и съхранява въглерод. Работейки с природата, можем да произвеждаме по-питателна храна, по-издръжливи култури с по-малко загуба на вода. Нещо повече, можем да спрем или дори да обърнем изменението на климата. Ако почвите в света съхраняват само 0,4% повече въглерод всяка година, това може да компенсира всички човешки емисии на CO2.

  Регенеративното земеделие ни дава възможност да подобрим качеството на храните, да защитим поминъка на фермерите и да защитим земята, от която зависим. Това е печеливша, устойчива система, която има смисъл както за фермерите, така и за любителите на храната.

  Повече за практическата методология на Регенеративното Земеделие приложима по цял свят може да прочетете тук.

  За да помогнем за осъществяването на Революцията на регенеративното земеделие в Европа, EIT Food фокусира усилията си в три ключови области:

   

  • Подпомагане на европейските фермери за преминаване към регенеративно земеделие

  EIT Food предлага на иновативни фермери в Южна и Източна Европа цялостна програма за обучение, която им помага да научат и след това да приложат принципите на регенеративното земеделие в своите ферми.

  Ако сте фермер и искате да се включите, моля изпратете вашата заявка от тук:

   

  • Да помогне на обществото, така че хората да видят ползите от регенеративното земеделие за тяхното здраве и здравето на планета

  За да възприемат фермерите регенеративно земеделие, от съществено значение е европейската общественост да разбере и оцени това, което правят и как то е от полза за околната среда и нашето здраве. Чрез разказване на истински истории за промяна, завладяващи изследвания и обучителни видеоклипове EIT Food ще обясни връзката между здрави почви, здрави растения, здрави хора и здрава планета.

  За да видите най-новите публикации в тази област от EIT Food, може да следите техния блог на сайта им.

   

  • Работа с селскостопански компании за прехвърляне на доставките им към регенеративно земеделие

  Пълният потенциал на регенеративното земеделие ще бъде постигнат, когато компаниите за хранително-вкусовата промишленост променят своите стратегии за снабдяване с храни. EIT Food работи в тясно сътрудничество със своите партньори и други селскостопански предприятия, за да помогне на производителите да обучат техните мрежи за доставки и да разработят стратегии за доставки на суровини, които насърчават възприемането на регенеративни земеделски практики.

  Ако усещате, че призванието ви е да правите регенеративно земеделие, да бъдете сред иновативните земеделци, които ще променят света, то заявете участие в Революцията на Регенеративното Земеделие.

  Участието в проект не е безвъзмездно, за него трябва да платите не с пари, но с вашето желание за промяна, сериозно отношение и дела, защото в крайна сметка… дела трябват.

  СТАНИ ФЕРМЕР… отново !

  До 28-ми Февруари 2023

  ОЩЕ ОТ НАС

  Бележки от полето: Петя Иванова посещава стопанства по проекта Революцията на Регенеративното Земеделие

  Бележки от полето: Петя Иванова посещава стопанства по проекта Революцията на Регенеративното Земеделие

  Пътя към Регенеративно земеделие изисква от стопаните редица промени в практиките на отглеждане и цялостно управление на стопанството. Наред с техническата адаптация към практика без обработки, стопаните имат важната задача да възстановят почвеното здраве и...

  Какво кара фермерите да преминават към Но Тил и Регенеративно Земеделие?

  Какво кара фермерите да преминават към Но Тил и Регенеративно Земеделие?

  Революцията на Регенеративното Земеделие е проект финансиран от EIT Food и изпълняван в България от АБНТ. Проектът представлява поредица от дейности, чиято обща цел е да помогне на фермерите и предприятията за хранително-вкусовата промишленост да възприемат повече...

  Конференция: Повече въглерод в почвата за множество ползи

  Конференция: Повече въглерод в почвата за множество ползи

  Примери за продоволствена сигурност от Финландия Предистория… Представители на АБНТ „Асоциацията на Българските Но Тилъри“ в мое лице - Тома Стайков (мениджър) и колегата Петя Иванова (експерт по регенеративно земеделие и почвено здраве) бяхме поканени на...

  Свържете се с нас, ако това е и вашата кауза.

  Независимо с какво се занимавате, почвата и питателната храна са право и отговорност на всички.